Yoga and life management

Yoga and life management

Drahí priatelia, Dear friends, ( English version below)

som pozvaná ako vážený hosť na jedno z najväčších svetových podujatí United Consciousness International Yoga Week 2022.

Oslava „Medzinárodného týždňa jogy 2022“ v dňoch 18. – 26. júna 2022.

https://unitedconsciousness.in/

V tento týždeň prichádza veľa majstrov z viac ako 100 krajín a všetkých 6 kontinentov na spoločnej platforme, aby šírili život premieňajúci starodávnu múdrosť.

 


United knowledge, globálna organizácia, ktorá prispela k blahu 0,30 milióna ľudí na celom svete, virtuálne oslavuje United Consciousness International Yoga Week 2022.(Medzinárodný deň jogy)

Vítam aj vás, aby ste sa zúčastnili tohto veľkolepého podujatia:

1. Ako sa vyliečiť?

2. Ako byť fyzicky zdatný?

3. Ako byť psychicky stabilný?

4. Ako sa duchovne povzniesť?

5. Ako zostať šťastný v nešťastí?

6. Možnosť získať odpovede na svoje otázky priamo od majstrov.

Rovnako ako život a láska sú otvorené pre každého, pripojte sa návštevou a zaregistrujte sa na:

https://unitedconsciousness.in/

Dear friends,

I am being invited as an Esteemed Guest in one of the world’s biggest event United Consciousness International Yoga Week 2022.

“United Consciousness International Yoga Week 2022” Celebration on 18-26th June 2022.

One week many masters, from 100+ countries and all 6 continents are coming on a common platform to disseminate life transforming ancient wisdom.

United consciousness a global organisation, Contributed into the well-being of 0.30 million people worldwide, is virtually celebrating the United Consciousness International Yoga Week 2022.

I welcome you also to be benefited in this grand event:

1. How to heal yourself?

2. How to be physically fit?

3. How to be mentally stable?

4. How to be spiritually elevated?

5. How to remain happy in adversity?

6. Opportunity to get answers of your questions directly from the Masters.

Just like life and love, it is open for everybody.

Join by visiting and register at:

https://unitedconsciousness.in/