Návšteva primátora Nitry a UKF

Jeden svet - jedna ľudská rodina - jedna spoločná budúcnosť.

Pod týmto mottom G 20 počas Indického predsedníctva sa 21. novembra 2023 stretla H.E. Srivastava - pani veľvyslankyňa Indickej republiky s autoritami a priateľmi Indie v Nitre. P. rektor Univerzity Konštantína Filozofa p. Vozár so svojimi kolegyňami na tomto stretnutí informovali o prebiehajúcej spolupráce medzi Univerzitou KF a partnermi z Indie, čo potešilo pani veľvyslankyňu. Keďže dnes je India s najväčším počtom obyvateľov, mnohí Indovia študujú v zahraničí.

Program v Nitre

Bhakti joga

Milí priatelia,

srdečne vás pozývame na program priateľov z ISKCON-u