Parlament svetových náboženstiev – Slovensko

Naše poslanie

Parlament svetových náboženstiev – Slovensko je dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, vytvoreným s cieľom kultivovať harmóniu medzi náboženskými a duchovnými spoločenstvami sveta, podporovať ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet.

Reštaurácia Ashoka

Jedlo a India

Takmer pred 5000 rokmi sa prvá indická civilizácia usadila pri údolí rieky Indus. Vznikli tam dve mestá; Mohenjodaro a Harappa, tieto mestá sa teraz nachádzajú v Pakistane. Mohenjodaro a Harappa boli vedené kazatelmi a teda v oboch mestách prevládal Hinduizmus. Táto civilizácia bola známa svojím sofistikovaným životným štýlom, vysoko vyvinutým zmyslom pre estetiku, ohromujúcou znalostou mestského plánovania a taktiež svojím nerozšifrovatelným jazykom.