Svetový jogový summit 2023

Milé cvičiteľky a cvičitelia jogy, cvičenky a cvičenci, hľadajúci pravdu, kráčajúci po Ceste,

tentokrát sa Svetový jogový summit 2023 pri príležitosti Svetového dňa jogy - 21. júna realizoval v najväčšom a najkomfortnejšom európskom Yoga Vidya ašrame v kúpeľoch Bad Meinberg (Nemecko). Kúpele sú veľké ako Piešťanské kúpele, avšak venované celkom sebarozvíjaniu a osvojeniu si psychohygienických návykov, zdravému životnému štýlu so zdravou (satvickou=dobrou) stravou, jogových cvičení, duchovných cvičení, meditácií, pochopeniu a osvojeniu si Kundalini jogy zameranej na mentálno-spirituálny rozvoj. Dodávam, pre celé rodiny, mladých ľudí, všetky vekové kategórie, včítane senioriek a seniorov. Je tu centrum ajurvédy, wellness, liečba jogou.

Biography of A.Galovicova, PhD.

Biography of A.Galovicova, PhD.