Medzinárodný deň jogy, II.ročník

Milí priatelia,

 

aj tento rok pre Vás pripravujeme Medzinárodný deň jogy.

Keďže tento rok 21. jún pripadá na pracovný deň, tak podujatie sa presunulo na sobotu 25.6.2016.

V čase od 9 do 12h Vás srdečne pozývame do mestského parku v Piešťanoch, do amfiteátra (pri Dome umenia, ako minulý rok)

Cesta k vlastným prameňom

Občianske združenie JESKO Liptovský Mikuláš a Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva - Slovindia  v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom  v SR Vás srdečne pozývajú na koncert  „ Hra na sitár.“